• Empiéter; usurper
  Lấn sang vườn hàng xóm
  empiéter sur le jardin du voisin
  Lấn quyền
  usurper le pouvoir ; usurper sur les droits (de quelquun)
  Enjamber
  Cái rầm lấn sang tường nhà hàng xóm
  poutre qui enjambe sur le mur du voisin
  Anticiper
  Tôi không muốn lấn sang điều anh sẽ kể
  je ne veut pas anticiper sur ce que vous raconterez

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X