• Scintiller; miroiter; briller; brasiller
  Sao lấp lánh
  des étoiles qui scintillent
  Giọt sương lấp lánh
  gouttelettes de rosées qui miroitent
  Mặt biển lấp lánh
  surface de la mer qui brille
  lấp la lấp lánh
  (redoublement ; sens plus fort)
  lấp lánh ngũ sắc
  iridescent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X