• Monter
  Lắp một cái máy
  monter une machine
  Rassembler; adapter; ajuster
  Lắp sườn nhà
  rassembler une charpente
  Lắp vòi vào máy nước
  adapter un robinet à une fontaie
  Charger
  Lắp đạn vào súng
  charger un fusil
  (thường lắp lại) répéter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X