• Courtois
  Con người lịch sự
  un homme courtois
  sự từ chối lịch sự
  refus courtois
  Élégant; chic
  Nhà hàng ăn lịch sự
  un restaurant élégant
  Y phục lịch sự
  toilette chic
  phép lịch sự
  le savoir-vivre
  sự lịch sự
  courtoisie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X