• Nager
  Tập lội
  apprendre à nager
  Passer à gué; guéer
  Lội qua sông đào
  passer à gué un canal ; guéer un canal
  Barboter
  Lội trong bùn
  barboter dans la boue
  Excéder
  Chi lội thu
  la dépense excède la recette
  Đường lầy lội
  chemin inondé ; chemin bourbeux
  lội qua được
  guéable
  Sông lội qua được
  ��cous d'eau guéable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X