• Vague; flou; confus; indistinct; nébuleux; nuageux; obscur
  ý kiến lờ mờ
  idée vague
  tưởng lờ mờ
  pensée floue
  Kỉ niệm lờ mờ
  souvenir confus
  Hình ảnh lờ mờ
  image indistincte
  thuyết lờ mờ
  théorie nuageuse
  Linh cảm lờ mờ
  obscur pressentiment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X