• Machinerie; mécanisme
  Máy móc trong một nhà máy sợi
  machinerie d'une filature
  Machine (en général)
  Machinal
  Cử chỉ máy móc
  geste machinal
  Mécanique
  Chủ nghĩa duy vật máy móc
  matérialisme mécanique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X