• Lancer; jeter; flanquer
  Ném hòn đá
  lancer (jeter) une pierre
  Ném bom
  lancer bombes
  Ném cái đĩa xuống đất
  flanquer une assiette par terre
  ném đá giấu tay
  nuire aux autres tout en cachant son jeu
  ném tiền qua cửa sổ
  jeter son argent par les fenêtres

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X