• (thường ngãng ra) se dégager; se dérober; abandonner
  ngãng ra rồi không muốn hợp tác với chúng ta nữa
  il s'est dégagé et ne veut plus coopérer avec nous
  (ít dùng) như nghễnh ngãng
  Mắt lòa tai ngãng
  aveugle et dur d'oreille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X