• Souterrain; sous-marin
  Đường ngầm
  passage souterrain
  Thân ngầm
  (thực vật học) tige souterrain
  Tàu ngầm
  bateau sous-marin
  Secret; sourd
  Thủ đoạn ngầm
  manoeuvres secrètes
  Âm mưu ngầm
  menée sourde; sournois; en dessous; avec dissimulation
  Nghịch ngầm
  espiègle de fa�on sournoise; sournoisement espiègle
  Tacite; implicite
  Sự đồng ý ngầm
  consentement tacite
  Điều kiện ngầm
  conditions implicites
  Hiểu ngầm
  comprendre d'une manière implicite
  răng ngầm
  (y học) dent incluse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X