• Errer à l'aventure
  Phiêu lưu nơi đất khách
  errer à l'aventure en terre étrangère
  chủ nghĩa phiêu lưu
  aventurisme
  Người thích phiêu lưu
  aventureux; hasardeux
  Một dự án phiêu lưu
  ��un projet hasardeux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X