• Attristé; chagriné
  Phiền về nỗi con
  chagriné de l'inconduite de ses enfants
  Tôi sợ rằng việc đổi chác nầy sẽ phiền đấy
  je crains que ce troc en devienne compliqué
  Prier (quelqu'un) d'avoir l'amabilité de
  Phiền anh mua cho tôi cuốn sách nầy
  je vous prie d'avoir l'amabilité de m'acheter ce livre
  Gêner; déranger
  Tôi sợ phiền anh
  je crains de vous gêner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X