• Monstre
  Quái thai đôi
  (y học) monstre double tératopare
  Thằng ấy hung tợn lắm thật một quái thai
  ce type là est un monstre de cruauté
  ám ảnh sợ sinh quái thai y học
  tératophobie
  Sinh quái thai
  ��tératogène

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X