• Tuer le temps
  Đọc tiểu thuyết cho qua ngày
  lire un roman pour tuer le temps
  sống cho qua ngày đoạn tháng
  mener une existence insipide au fi des jours; ne faire que végéter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X