• Tordu
  Cái thước queo
  une règle tordue
  Recroquevillé; pelotonné
  Chết queo
  mort recoquevillé
  Khô queo
  sec et recroquevillé
  Nằm queo
  se coucher tout pelotonné
  bẻ queo
  faussé; défiguré
  Câu chuyện bị bẻ queo
  ��une histoire qui a été faussés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X