• Éclairer; darder ses rayons
  Rọi đèn
  éclairer avec une lampe
  ánh nắng rọi qua cửa sổ
  le soleil darde ses rayons à travers la fenêtre
  Projeter
  Rọi hình lên tường
  projeter une figure sur le mur
  Irradier
  Rọi tia X vào một khối u
  irradier une tumeur de rayons X
  độ rọi
  (vật lý học) éclairement; radiance
  Thịt rọi
  viande du ventre (de porc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X