• (tiếng địa phương) mère; maman
  đi tìm u
  enfant qui va chercher sa mère
  U cháu đâu
  où est ta maman?
  Maman
  U ơi ai đến tìm u đấy
  maman, quelqu'un vient te chercher
  U nói u muốn gặp chị ấy đấy
  ma soeur, maman a dit qu'elle veut bien te voir
  Je (mère qui se désigne en parlant à son enfant)
  Lại đây u bảo
  viens, mon enfant, j'ai quelque chose à te dire
  Bosse
  Cụ già u lưng
  un vieillard avec une bosse au dos
  U lạc đà
  bosse du dromadaire
  (y học) tumeur
  U lành
  tumeur bénigne
  U ác tính
  tumeur maligne
  Excroissance; protubérance
  S'enfler; se faire une bosse
  Đụng vào tường u trán
  se faire une bosse au front en se cognant au mur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X