• (địa phương) như sảy
  Laisser échapper.
  Để sẩy mồi
  laisser échapper sa proie.
  Tomber; glisser; perdre.
  Sẩy mẹ
  perdre sa mère et être allaité par sa tante.
  (cũng như sẩy thai) avorter
  sẩy đàn tan nghé
  se disperser (en parlant dune famille);
  Sẩy vai xuống cánh tay
  ��ce que vous laissez échapper, lun des vôtres le recueille.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X