• Enlever; retrancher.
  Tước bỏ một số chi tiết
  enlever un certain nombre de détails
  Tước bỏ ba câu trong bài văn
  retrancher trois phrases d'un texte.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X