• Posture; station; position.
  thế tự nhiên
  posture naturelle;
  thế đứng
  position debout;
  thế của người chiến thắng
  (nghĩa bóng) position de vainqueur.
  L'air comme il faut; dignité.
  Ăn mặc chỉnh tề cho thế
  s'habiller correctement pour avoir l'air comme il faut;
  đi đứng ăn nói thế
  avoir de la dignité dans sa démarche et dans son parler.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X