• Tout ; tous.
  Tất cả thành phố
  tout la ville
  Tất cả học sinh
  tous les élèves
  Tất cả đều đứng dậy
  tous se sont levés.
  Le tout ; la totalité.
  Tôi mua tất cả
  j'achète le tout.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X