• Contracter ; acquérir.
  Tập nhiễm thói xấu
  contracter une mauvaise habitude
  sự di truyền các tính chất tập nhiễm
  (sinh vật học, sinh lý học) hérédité des caractères acquis.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X