• Manifester clairement ; montrer ; dénoter.
  Một hành động tỏ lòng dũng cảm
  action qui montre du courage ;
  Tỏ ý chí của mình
  manifester clairement sa voloné ;
  Khuôn mặt tỏ nghị lực
  visage dénote de l'énergie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X