• Comment.
  Sức khỏe của anh thế nào
  comment allez-vous ;
  Thế nào anh không đi với chúng tôi à
  comment vous n'allez pas avec nous?
  De toute fa�on.
  Thế nào cũng đến
  de tout fa�on, il viendra.
  Quoi que ; quel que.
  Khó khăn thế nào cũng cứ tiếp tục
  quelles que soient les difficultés, il continue son oeuvre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X