• Fétide ; putride ; infect.
  Mùi thối
  odeur fétide ; odeur infecte ;
  Nước thối
  eau putride ;
  Lên men thối
  fermentation putride.
  Pourri ; en putréfaction.
  Thịt thối
  viande pourrie.
  Détérioré ; qui n'éclate plus (en parlant des projectiles, des bombes...).
  Honteux ; ignoble.
  thối!
  c'est bien honteux
  thôi thối
  (địa phương) rendre la monnaie en excédent.
  Lấy tờ giấy bạc một trăm thối một chục thoái
  thoái
  Khi tiến khi thối
  ��tantôt avancer, tantôt reculer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X