• Respirer ; souffler.
  Thở sâu
  respirer profondément ;
  Thở như
  souffler comme un boeuf ;
  Để tôi thở một đã
  laisser-moi respirer (souffler) un instant.
  (thông tục) proférer.
  Thở ra những lời bất lịch sự
  proférer des propos inconvenants.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X