• Regretter.
  Tiếc tiền
  regretter son argent.
  Tiếc tuổi xuân
  regretter sa jeunesse
  Rất tiếc đã không giúp anh được
  je regrette (je suis fâché) de n'avoir pu vous aider ;
  Rất tiếc để anh phải chờ
  je regrette (je suis désolé) de vous avoir fait attendre
  tiêng tiếc
  (redoublement ; sens atténué) regretter légèrement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X