• Printemps
  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) an; année
  Xa quê hương đằng đẵng ba xuân
  être séparé de son pays natal depuis trois longues années
  (văn chương) jeune; de jeunesse
  Trông còn xuân lắm
  elle para†t encore bien jeune
  Tuổi xuân
  années de jeunesse; jeunesse
  (từ cũ, nghĩa cũ) d'amour
  Lòng xuân
  sentiments d'amour; amour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X