• (tiếng địa phương) như vứt
  Vất hòn gạch xuống ao
  jeter une brique à la mare
  Pénible; dur
  Công việc vất lắm
  un travail bien pénible
  Peiner; avoir du mal à
  Làm xong việc này còn vất
  avoir encore du mal à terminer ce travail; avoir encore beaucoup à peiner pour terminer ce travail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X