• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 21:06, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Interlude(bổ sung) (mới nhất)
  • 14:09, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Call(bổ sung) (mới nhất)
  • 07:01, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(^^) (mới nhất)
  • 07:00, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(chuyển nghĩa)
  • 06:58, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(thêm)
  • 06:57, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(toán, tin học làm gì có nghĩa này ^^ số tiền đặt cọc thuộc bên Kinh tế chớ)
  • 09:07, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Post-paid(sửa đổi format)
  • 08:56, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Post-paid(lập lại nghĩa)
  • 08:48, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Iou(thêm phiên âm)
  • 15:31, ngày 18 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Ghost(bổ sung nghĩa)
  • 18:26, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Luce
  • 13:14, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 13:12, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 13:11, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 18:53, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:36, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:35, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:34, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Coi nhu, cho là, cho rằng)
  • 18:32, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Coi nhu, cho là, cho r?ng)
  • 18:32, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Đề mục)
  • 18:31, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(cống hiến, hiến dâng; ham mê, miệt mài, chuyên tâm)
  • 07:00, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice(sự luyện tập)
  • 06:57, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice((pháp lý) thủ tục)
  • 06:57, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice(Sự rèn luyện, sự luyện tập; thời gian tập luyện)
  • 06:56, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice((pháp lý) thủ tục)
  • 06:55, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice(Sự rèn luyện, sự luyện tập; thời gian tập luyện)
  • 06:54, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice((pháp lý) thủ tục)
  • 21:29, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Love me, love my dog
  • 05:42, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Deputy
  • 01:48, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Learn
  • 01:37, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fixed
  • 10:40, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Painter's
  • 10:40, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Painter's
  • 10:39, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Painter
  • 14:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Overload(đóng góp từ Overload tại CĐ Kinhteđóng góp từ Overload tại CĐ Kythuat)
  • 14:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Overload(đóng góp từ Overload tại CĐ Kinhteđóng góp từ Overload tại CĐ Kythuat)
  • 10:22, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Magnetostriction(đóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kinhteđóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kythuat)
  • 10:18, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Magnetostriction(đóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kinhteđóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kythuat)
  • 10:07, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Mechanical(đóng góp từ Mechanical tại CĐ Kinhteđóng góp từ Mechanical tại CĐ Kythuat)
  • 09:15, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lagerstroemia(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">'lɑ:gə,strou'emiə</font>'''/===== ==Thực vật== =====Cây bằng lăng===== =====Hoa bằng lăng===== [[Ca...)
  • 08:31, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Laissez-passer
  • 08:31, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Laissez-passer
  • 06:17, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ochna(đóng góp từ Ochna tại CĐ Kinhteđóng góp từ Ochna tại CĐ Kythuat)
  • 06:16, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ochna(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">'ouknə</font>'''/===== ==Thực vật== =====Hoa mai====== =====Cây hoa mai====== Category:Thực vật ...)
  • 17:11, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeofaunistics(đóng góp từ Palaeofaunistics tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palaeofaunistics tại CĐ Kythuat)
  • 16:49, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palais(đóng góp từ Palais tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palais tại CĐ Kythuat)
  • 16:48, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Locomotor(đóng góp từ Locomotor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Locomotor tại CĐ Kythuat)
  • 16:48, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Locomotor(đóng góp từ Locomotor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Locomotor tại CĐ Kythuat)
  • 16:13, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeobotanic(đóng góp từ Palaeobotanic tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palaeobotanic tại CĐ Kythuat)
  • 15:40, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Remark(đóng góp từ Remark tại CĐ Kinhteđóng góp từ Remark tại CĐ Kythuat)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X