• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 12: Dòng 12:
  =====Hót ríu rít (chim)=====
  =====Hót ríu rít (chim)=====
  -
  ===hình thái từ===
  +
  ===Hình thái từ===
  * V_ed: [[Carolled]]
  * V_ed: [[Carolled]]
  *V_ing: [[Carolling]]
  *V_ing: [[Carolling]]
  - 
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  06:51, ngày 8 tháng 6 năm 2010

  /´kærəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài hát mừng ( (thường) vào dịp lễ Nô-en)
  Tiếng hót ríu rít (chim)

  Động từ

  Hát mừng
  Hót ríu rít (chim)

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  chant , vocalize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X