• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Dịch vụ tư vấn===== ::An activity to provide procuring entity with professional knowledge and experiences [[requi...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Dịch vụ tư vấn=====
  =====Dịch vụ tư vấn=====
   +
  ::[[An]] [[activity]] [[to]] [[provide]] [[procuring]] [[entity]] [[with]] [[professional]] [[knowledge]] [[and]] [[experiences]] [[required]] [[for]] [[decision]] [[taking]] [[during]] [[project]] [[preparation]] [[and]] [[implementation]]
   +
  ::Là hoạt động của các chuyên gia nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn phục vụ cho quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án
  -
  ::[[An]] [[activity]] [[to]] [[provide]] [[procuring]] [[entity]] [[with]] [[professional]] [[knowledge]] [[and]] [[experiences]] [[required]] [[for]] [[decision]] [[taking]] [[during]] [[project]] [[preparation]] [[and]] [[implementation]]
   
  - 
  -
  ::Là hoạt động của các chuyên gia nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn phục vụ cho quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Dịch vụ tư vấn
  An activity to provide procuring entity with professional knowledge and experiences required for decision taking during project preparation and implementation
  Là hoạt động của các chuyên gia nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn phục vụ cho quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X