• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Nội động từ=== =====( + on, upon) phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc===== ::an agriculture that...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 28: Dòng 28:
  ::[[he]] [[is]] [[not]] [[to]] [[be]] [[depended]] [[upon]]
  ::[[he]] [[is]] [[not]] [[to]] [[be]] [[depended]] [[upon]]
  ::hắn là một người không thể tin được
  ::hắn là một người không thể tin được
   +
  ===hình thái từ===
   +
  * V_ed : [[depended]]
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==

  04:16, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + on, upon) phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc
  an agriculture that doesn't depend on weather
  một nền nông nghiệp không phụ thuộc vào thời tiết
  that depends upon him
  cái đó còn tuỳ thuộc ở anh ta
  that depends
  cái đó còn tuỳ
  ( + on, upon) dựa vào, ỷ vào, trông mong vào
  to depend on one's children
  dựa vào con cái
  to depend upon one's own efforts
  trông vào sự cố gắng của bản thân mình
  ( + upon) tin vào
  he is not to be depended upon
  hắn là một người không thể tin được

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tùy theo

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phụ thuộc
  phụ thuộc (vào)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Depend (on or upon). be contingent or dependent orconditional on, turn on, hinge on, pivot on, hang on, be subjectto, rest on, be influenced or determined or conditioned by: Theplans for our picnic depend on the weather.
  Depend on orupon. trust (in), rely on, count on, reckon on, bank on, be sureof, put one's faith or trust in: I knew we could depend on you,Giles, to do the right thing.

  Oxford

  V.intr.

  (often foll. by on, upon) be controlled or determinedby (success depends on hard work; it depends on whether theyagree; it depends how you tackle the problem).
  (foll. by on,upon) a be unable to do without (depends on her mother). b relyon (I'm depending on you to come).
  (foll. by on, upon) begrammatically dependent on.
  (often foll. by from) archaicpoet. hang down.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X