• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">lʌk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">lʌk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====lắck
  +
  =====/'''<font color="red">lʌk</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 72: Dòng 72:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=luck luck] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=luck luck] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
   

  10:45, ngày 30 tháng 5 năm 2008

  /lʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vận, sự may rủi
  good luck
  vận may
  bad luck
  vận rủi
  to try one's luck
  Xem vận mình có đỏ không, thử thời vận
  to be down on one's luck
  gặp vận rủi, gặp cơn đen
  worse luck
  rủi thay, lại càng bất hạnh thay
  hard luck!
  thật không may!, không may thay!
  just my luck
  thật là đúng như vận mình xưa nay
  Vận may, vận đỏ
  to be in luck; to be in luck's way
  gặp may
  to have no luck; to be out of luck
  không may

  Cấu trúc từ

  Beginner's luck
  Sự may mắn khi khởi sự làm việc gì
  better luck next time
  thua keo này, bày keo khác
  good luck
  chúc may mắn!
  One's luck is in
  Gặp may
  the luck of the draw
  số phận
  the luck of the game
  sự hên xui may rủi (trái với sự vận dụng trí tuệ)
  no such luck
  quả là vận đen!
  to push one's luck
  liều thử vận may
  to take pot luck
  có gì ăn nấy (không khách sáo)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Fortune, chance, destiny, fate, accident, fortuity,serendipity; fluke, stroke of luck, US happenstance: Luckbrought us together.
  Good fortune, (good) break: It takes alot of luck to get the kinds of roles you want as an actor. 3chance(s), success rate, fortune(s): I hope that my luckimproves soon.

  Oxford

  N.

  Chance regarded as the bringer of good or bad fortune.
  Circumstances of life (beneficial or not) brought by this.
  Good fortune; success due to chance (in luck; out of luck).
  An omen of this. hard luck worse fortune than one deserves. nosuch luck colloq. unfortunately not. try one's luck make aventure. with luck if all goes well. worse luck colloq.unfortunately. [ME f. LG luk f. MLG geluke]

  Tham khảo chung

  • luck : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X