• Thông dụng

  Tính từ (từ ở cấp .so sánh của .bad)

  ( + than something/doing something) xấu hơn, tồi hơn, tệ hơn
  the weather got worse during the day
  thời tiết trong ngày đã xấu đi
  the economic crisis is getting worse and worse
  cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ hơn
  Ác hơn
  Nguy hiểm hơn
  Nặng hơn, trầm trọng hơn, nguy kịch hơn (bệnh)
  the doctor says he is worse today
  bác sĩ nói bệnh anh ta hôm nay nặng hơn
  to have the worse ground
  ở địa vị xấu hơn, ở trong điều kiện xấu hơn

  Phó từ ( cấp .so sánh của .badly)

  Xấu hơn, kém hơn
  he has been taken worse
  bệnh tình anh ta trở nên xấu hơn (nặng hơn)
  Mạnh hơn, mãnh liệt hơn trước
  It raining worse than ever
  trời chưa bao giờ mưa to như thế này

  Danh từ

  Cái xấu hơn, cái tệ hơn, cái tồi hơn
  I'm afraid there is worse to come
  Tôi e rằng sẽ còn có những cái xấu hơn sẽ xảy ra
  Tình trạng xấu hơn, chiều hướng xấu hơn
  a change for the worse
  sự thay đổi xấu đi
  to go from bad to worse
  ngày càng xấu hơn
  ( theỵworse) sự thua cuộc
  to have the worse
  bị thua
  to put to the worse
  thắng

  Cấu trúc từ

  be none the worse (for something)
  không bị (cái gì) làm tổn hại
  the children were none the worse for their adventure
  qua sự việc mạo hiểm của chúng, lũ trẻ may mắn không sao cả
  the worse for wear
  (thông tục) mòn, hỏng; mệt mỏi
  worse luck!
  (thông tục) bất hạnh, đáng tiếc (như) một lời bình luận về cái gì đã được nói đến
  none the worse
  không kém
  be worse off
  nghèo, khổ, yếu.. hơn trước
  can/could do worse than do something
  tỏ ra đúng, tỏ ra biết lẽ phải trong khi làm cái gì
  go from bad to worse
  ngày càng xấu hơn, trở nên còn tệ hại hơn (hoàn cảnh không vừa ý..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X