• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====của cải===== =====đặc tính===== ::cementing properties ::các đặc tính dính kết ::[[colour]...)
  n (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'prɔpətis</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====của cải=====
  +
  =====của cải=====
  -
  =====đặc tính=====
  +
  =====đặc tính=====
  ::[[cementing]] [[properties]]
  ::[[cementing]] [[properties]]
  ::các đặc tính dính kết
  ::các đặc tính dính kết
  Dòng 28: Dòng 28:
  ::[[refrigerating]] [[properties]]
  ::[[refrigerating]] [[properties]]
  ::đặc tính lạnh
  ::đặc tính lạnh
  -
  =====thuộc tính=====
  +
  =====thuộc tính=====
  ::[[character]] [[properties]]
  ::[[character]] [[properties]]
  ::các thuộc tính ký tự
  ::các thuộc tính ký tự
  Dòng 39: Dòng 39:
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=properties&submit=Search properties] : amsglossary
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=properties&submit=Search properties] : amsglossary
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=properties properties] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=properties properties] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
   

  07:26, ngày 26 tháng 2 năm 2009

  /'prɔpətis/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  của cải
  đặc tính
  cementing properties
  các đặc tính dính kết
  colour rendering properties
  đặc tính truyền màu
  cooling properties
  đặc tính lạnh
  Data Range Properties
  đặc tính vùng dữ liệu
  object properties
  đặc tính vật thể
  properties of materials
  các đặc tính của vật liệu
  properties window
  cửa sổ đặc tính
  refrigerating properties
  đặc tính lạnh
  thuộc tính
  character properties
  các thuộc tính ký tự
  field properties
  các thuộc tính trường

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X