• /´rendəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biểu diễn (một vai kịch, một bản nhạc..)
  Sự dịch (cái gì bằng văn bản); bản dịch
  a Spanish rendering of the original Arabic
  bản dịch từ nguyên bản tiếng A rập sang tiếng Tây Ban Nha
  Vữa lót (trên đá, gạch)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vữa lót
  Sự cấu tạo một hình ảnh, một đồ họa sẽ được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số

  Xây dựng

  lớp trát ngoài
  sự phun (vữa...)
  sự trát lót

  Kỹ thuật chung

  bản vẽ phối cảnh

  Giải thích EN: Specifically, the representation of a proposed building or other architectural feature in a perspective and scaled view..

  Giải thích VN: Sự thể hiện của một tòa nhà hay một công trình kiến trúc theo dự kiến ở dang khái quát và thu nhỏ.

  lớp trát nền
  lớp vữa trát
  sự trát
  ceiling rendering
  sự trát trần
  cement rendering
  sự trát xi măng
  plaster rendering
  sự trát vữa
  rendering heat insulation
  sự trát cách nhiệt
  wall rendering
  sự trát vữa lên tường
  sự trát vữa
  wall rendering
  sự trát vữa lên tường

  Kinh tế

  Điều kiện giao hàng
  bơ nấu chảy
  sự nấu chảy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X