• (Khác biệt giữa các bản)
  n (thêm phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">'prɔpətis</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'prɔpətis</font>'''/=====
  Dòng 33: Dòng 31:
  ::[[field]] [[properties]]
  ::[[field]] [[properties]]
  ::các thuộc tính trường
  ::các thuộc tính trường
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=properties properties] : National Weather Service
   
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=properties&submit=Search properties] : amsglossary
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=properties properties] : Chlorine Online
   

  10:06, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  /'prɔpətis/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  của cải
  đặc tính
  cementing properties
  các đặc tính dính kết
  colour rendering properties
  đặc tính truyền màu
  cooling properties
  đặc tính lạnh
  Data Range Properties
  đặc tính vùng dữ liệu
  object properties
  đặc tính vật thể
  properties of materials
  các đặc tính của vật liệu
  properties window
  cửa sổ đặc tính
  refrigerating properties
  đặc tính lạnh
  thuộc tính
  character properties
  các thuộc tính ký tự
  field properties
  các thuộc tính trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X