• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Đề nghị, đề xuất, đưa ra===== ::to propose a course of [[action...)
  (Cầu (hôn))
  Dòng 34: Dòng 34:
  =====Cầu (hôn)=====
  =====Cầu (hôn)=====
  -
  ::[[to]] [[propose]] [[mariage]] [[to]] [[someone]]
  +
  ::[[to]] [[propose]] [[marriage]] [[to]] [[someone]]
  ::cầu hôn ai
  ::cầu hôn ai

  15:10, ngày 7 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đề nghị, đề xuất, đưa ra
  to propose a course of action
  đề xuất một đường lối hành động
  to propose a motion
  đưa ra một kiến nghị
  to propose a change
  đề nghị một sự thay đổi
  Lấy làm mục đích; đặt ra, đề ra (làm mục đích)
  the object I propose to myself
  mục đích tôi đề ra cho bản thân
  Đề nghị nâng cốc chúc, đề nghị uống mừng
  to propose someone's health
  đề nghị nâng cốc chúc sức khoẻ ai
  to propose a toast
  đề nghị nâng cốc chúc mừng (sức khoẻ ai...)
  Tiến cử, đề cử
  to propose a candidate
  đề cử một người ra ứng cử
  Cầu (hôn)
  to propose marriage to someone
  cầu hôn ai
  Có ý định, dự định, trù định
  to propose to go tomorrow; to propose going tomorrow
  dự định đi ngày mai

  Nội động từ

  Có ý định, dự định, trù định
  Cầu hôn
  to propose to someone
  cầu hôn ai
  man proposes, God disposes
  như disposes

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đề nghị

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Offer, tender, proffer; present, introduce, submit,advance, set forth, put forward, propound, bid, recommend,suggest, come up with, call attention to, broach, Brit table:Management proposed a wage increase of five per cent. Thearchitect proposed that we consider an addition to the northwing. 2 offer, mean, intend, plan, expect, aim: We propose tomake a start on the decorating once we have had our lunch. 3nominate, name, put forward or forth, suggest, introduce,submit, put up: His boss proposed him for membership of thegolf club.

  Oxford

  V.

  Tr. (also absol.) put forward for consideration or as aplan.
  Tr. (usu. foll. by to + infin., or verbal noun) intend;purpose (propose to open a restaurant).
  Intr. (usu. foll. byto) offer oneself in marriage.
  Tr. nominate (a person) as amember of a society, for an office, etc.
  Tr. offer (aperson's health, a person, etc.) as a subject for a toast.
  Proposer n. [ME f. OF proposer f. L proponere (as PROPOUND)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X