• (đổi hướng từ Disposes)
  /dɪˈspəʊz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sắp đặt, sắp xếp, bố trí
  Làm cho có ý định, làm cho có khuynh hướng, làm cho có tâm trạng, làm cho có ý muốn
  they are kindly disposed towards us
  họ có thiện ý đối với chúng tôi

  Nội động từ

  Quyết định
  man proposes, God disposes
  mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
  ( + of) dùng, tuỳ ý sử dụng
  to dispose of one's time
  tuỳ ý sử dụng thời gian của mình
  ( + of) quyết định số phận xử lý; giải quyết; vứt bỏ, khử đi; bác bỏ, đánh bại; ăn gấp, uống gấp
  to dispose of someone
  quyết định số phận của ai; khử đi
  to dispose of an argument
  bác bỏ một lý lẽ
  to dispose of a question
  giải quyết một vấn đề
  to dispose of an opponent
  đánh bại đối thủ
  to dispose of a meal
  ăn gấp một bữa cơm
  ( + of) bán, bán chạy; nhường lại, chuyển nhượng
  to dispose of goods
  bán hàng
  goods to be disposed of
  hàng để bán
  to dispose oneself to
  sẵn sàng (làm việc gì)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dàn xếp

  Kỹ thuật chung

  khử
  nghị quyết
  đặt
  giải quyết
  quyết định
  vứt bỏ

  Kinh tế

  bố trí
  chuyển nhượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X