• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa đổi)
  Hiện nay (13:36, ngày 9 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (trời ơi.... cái zụ án j đây >"<)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">sə'vaiv</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">sə'vaiv</font>'''/=====
  -
  +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
   
  -
   
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  -
  +
   
  -
  +
  =====Sống lâu hơn, vẫn còn sống sau (ai)=====
  =====Sống lâu hơn, vẫn còn sống sau (ai)=====
  -
   
  -
   
  ::[[to]] [[survive]] [[one's]] [[contemporaries]]
  ::[[to]] [[survive]] [[one's]] [[contemporaries]]
  -
   
  ::sống lâu hơn những người cùng thời
  ::sống lâu hơn những người cùng thời
  -
  +
   
  -
  +
  =====Sống qua, qua khỏi được=====
  =====Sống qua, qua khỏi được=====
  -
   
  -
   
  ::[[to]] [[survive]] [[all]] [[perils]]
  ::[[to]] [[survive]] [[all]] [[perils]]
  -
   
  -
   
  ::sống qua mọi sự nguy hiểm
  ::sống qua mọi sự nguy hiểm
  -
   
  -
   
  ===Nội động từ===
  ===Nội động từ===
  -
  +
   
  -
  +
  =====Tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại; sống sót; còn lại=====
  =====Tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại; sống sót; còn lại=====
  -
   
  -
   
  ::[[the]] [[last]] [[surviving]] [[member]] [[of]] [[the]] [[family]]
  ::[[the]] [[last]] [[surviving]] [[member]] [[of]] [[the]] [[family]]
  -
   
  -
   
  ::thành viên cuối cùng còn lại của gia đình
  ::thành viên cuối cùng còn lại của gia đình
  -
  +
   
  -
  +
  ===Hình Thái Từ===
  ===Hình Thái Từ===
  -
   
  -
   
  *Ved : [[Survived]]
  *Ved : [[Survived]]
  -
   
  -
   
  *Ving: [[Surviving]]
  *Ving: [[Surviving]]
  -
  +
   
  -
  +
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  -
   
  -
   
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
   
  -
   
  =====verb=====
  =====verb=====
  -
   
  -
   
  :[[bear]] , [[be extant]] , [[be left]] , [[carry on]] , [[carry through]] , [[come through]] , [[cut it]] , [[endure]] , [[exist]] , [[get on]] , [[get through]] , [[go all the way]] , [[go the limit]] , [[handle]] , [[hold out]] , [[keep]] , [[keep afloat]] , [[last]] , [[live]] , [[live down]] , [[live on]] , [[live out]] , [[live through]] , [[make a comeback]] , [[make the cut ]]* , [[outlast]] , [[outlive]] , [[outwear]] , [[persevere]] , [[persist]] , [[pull out of it]] , [[pull through]] , [[recover]] , [[remain]] , [[remain alive]] , [[revive]] , [[ride out ]]* , [[see through]] , [[stand up]] , [[subsist]] , [[suffer]] , [[sustain]] , [[tough it out]] , [[weather]] , [[withstand]] , [[ride out]] , [[continue]]
  :[[bear]] , [[be extant]] , [[be left]] , [[carry on]] , [[carry through]] , [[come through]] , [[cut it]] , [[endure]] , [[exist]] , [[get on]] , [[get through]] , [[go all the way]] , [[go the limit]] , [[handle]] , [[hold out]] , [[keep]] , [[keep afloat]] , [[last]] , [[live]] , [[live down]] , [[live on]] , [[live out]] , [[live through]] , [[make a comeback]] , [[make the cut ]]* , [[outlast]] , [[outlive]] , [[outwear]] , [[persevere]] , [[persist]] , [[pull out of it]] , [[pull through]] , [[recover]] , [[remain]] , [[remain alive]] , [[revive]] , [[ride out ]]* , [[see through]] , [[stand up]] , [[subsist]] , [[suffer]] , [[sustain]] , [[tough it out]] , [[weather]] , [[withstand]] , [[ride out]] , [[continue]]
  -
   
  -
   
  ===Từ trái nghĩa===
  ===Từ trái nghĩa===
  -
   
  -
   
  =====verb=====
  =====verb=====
  -
   
  -
   
  :[[cease]] , [[die]]
  :[[cease]] , [[die]]
  -
   
  -
   
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  Hiện nay

  /sə'vaiv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sống lâu hơn, vẫn còn sống sau (ai)
  to survive one's contemporaries
  sống lâu hơn những người cùng thời
  Sống qua, qua khỏi được
  to survive all perils
  sống qua mọi sự nguy hiểm

  Nội động từ

  Tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại; sống sót; còn lại
  the last surviving member of the family
  thành viên cuối cùng còn lại của gia đình

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X