• (đổi hướng từ Abashing)


  /ə'bæ∫t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm bối rối, làm lúng túng, làm luống cuống

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X