• /kən'faund/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm thất bại, làm hỏng, làm tiêu tan
  to confound a plan
  làm hỏng một kế hoạch
  to confound a hope
  làm tiêu tan một hy vọng
  Làm bối rối, làm khó xử, làm ngạc nhiên
  (kinh thánh) làm ngượng, làm xấu hổ, làm bẽ mặt
  Làm lộn xộn, làm lẫn lộn, xáo trộn lung tung (đồ vật)
  horse and foot were confounded together
  kỵ binh, bộ binh lẫn lộn lung tung cả
  Lầm, lầm lẫn
  I confound you with your brother
  tôi lầm anh với anh anh
  confound him!
  quỷ tha ma bắt nó đi!, cái thằng chết tiệt này!

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) trùng hợp (các yếu tố, các giả thiết)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X