• /əb'sɔ:bənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hút nước, thấm hút
  absorbent cotton wood
  bông hút nước

  Danh từ

  Chất hút thu; máy hút thu
  (thực vật học); (động vật học) cơ quan hút thu (các chất dinh dưỡng)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy hút thu

  Y học

  chất hấp thu
  hấp thu

  Kỹ thuật chung

  hút thu

  Kinh tế

  chất hấp thụ
  chất thấm nước

  Địa chất

  chất hấp thụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  impermeable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X