• /´ˈθɜːrsti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khát, cảm thấy khát
  to be thirsty
  khát
  (thông tục) gây ra khát, làm cho khát
  football is a thirsty game
  bóng đá là một môn làm cho người ta khát nước
  Khao khát, ham muốn mạnh mẽ
  thirsty for blood
  khát máu
  Cần nước
  the fields are thirsty for rain
  ruộng đang khát mưa


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X