• /im´pə:miəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thấm được, không thấm nước
  impermeable cotton
  bông không thấm nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không (xuyên) thấm kín
  không thấm được

  Điện lạnh

  không thấm (qua) được

  Kỹ thuật chung

  không rò
  không lọt
  không thấm
  impermeable barrier
  lớp đá không thấm nước
  impermeable barrier
  lớp không thấm
  impermeable barrier
  tấm chắn không thấm
  impermeable barrier
  tầng không thấm nước
  impermeable concrete
  bê tông không thấm
  impermeable formation
  đá không thấm nước
  impermeable foundation
  nền không thấm nước
  impermeable groin
  kè không thấm nước
  impermeable ground
  đất không thấm nước
  impermeable or impervious
  không thấm chất lỏng
  impermeable rock
  đá không thấm
  impermeable rock
  đá không thấm nước
  impermeable stricture
  hẹp không thấm
  không thấm nước
  impermeable barrier
  lớp đá không thấm nước
  impermeable barrier
  tầng không thấm nước
  impermeable formation
  đá không thấm nước
  impermeable foundation
  nền không thấm nước
  impermeable groin
  kè không thấm nước
  impermeable ground
  đất không thấm nước
  impermeable rock
  đá không thấm nước
  kín
  kín nước
  impermeable concrete
  bê tông kín nước

  Địa chất

  không thấm được

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X