• /´pə:miəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thấm qua được

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thấm, lọt qua
  vật liệu thấm nước

  Kỹ thuật chung

  lọt
  thấm
  air-permeable
  thấm khí
  gas-permeable
  thấm khí
  permeable bed
  lớp thấm
  permeable ground
  đất thấm nước
  permeable groyne
  kè thấm nước
  permeable groyne
  đê thấm nước
  permeable insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu không thấm
  permeable joint
  mối nối thấm nước
  permeable rock
  đá thấm
  permeable strata
  tầng thấm
  permeable to water
  thấm nước
  steam-permeable
  thấm hơi
  vapor-permeable
  thấm hơi
  vapour permeable insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu cách nhiệt có thể thấm hơi
  water-permeable
  thấm nước

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X