• /əb'sɔ:biɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hấp dẫn, làm say mê, làm say sưa
  an absorbing story
  câu chuyện hấp dẫn
  to tell the story in an absorbing way
  kể chuyện một cách hấp dẫn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có tính hút thu
  sự hút thu

  Điện

  việc hấp thụ

  Kỹ thuật chung

  hấp thụ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  boring , irksome

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X