• /'intristiŋ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm quan tâm,thú vị, làm chú ý
  an interesting film
  một bộ phim thú vị

  Cấu trúc từ

  to be in an interesting condition
  có thai, có mang

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lý thú

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X