• /æk'seləreitiɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm nhanh thêm
  Gia tốc
  accelerating force
  (vật lý) lực gia tốc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gia tốc
  sự gia tốc
  sự tăng tốc
  tăng tốc
  Accelerating Admixture
  phụ gia tăng tốc
  accelerating anode
  anôt tăng tốc
  accelerating force
  lực tăng tốc
  accelerating grid
  lưới tăng tốc
  accelerating pump
  bơm tăng tốc
  accelerating relay
  rơle tăng tốc
  accelerating screen
  màn hình tăng tốc
  accelerating tube
  ống tăng tốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X